image

EEMC

Afbeeldingsresultaat voor eemccoimex

 

---------- English version below -----------

 

Elincom en EEMCCOIMEX slaan de handen ineen

 

De holding van Elincom electronics heeft per 14 september EEMCCOIMEX uit Lelystad overgenomen.
Deze overname stelt Elincom in staat, zich verder te profileren als gespecialiseerde technisch distributeur.

 

De overname bundelt krachten en biedt groeikansen

 

Danny Langbroek directeur van Elincom electronics geeft aan:
"EEMCCOIMEX vult Elincom aan in een nichemarkt die steeds belangrijker wordt. Stijgende frequenties in combinatie met dalende voedingsspanningen betekenen veel voor kritische hardware designs van elektronica. Daar zien wij een enorme behoefte aan de producten en kennis van EEMCCOIMEX over EMC shielding".

 

Elincom en EEMCCOIMEX blijven als twee entiteiten (aparte bedrijven) naast elkaar bestaan, maar werken vanuit de Elincom-locatie.
Beide bedrijven distribueren technische componenten voor apparaat- en machinebouwers. Zij doen dit op in-design basis, waarbij het gedrag van een component in een toepassing leidend is.

 

Antoon Naus, scheidend directeur-eigenaar zocht om leeftijdsredenen een opvolging om zijn bedrijf voort te zetten:
"Om de continuiteit van EEMCCOIMEX te waarborgen, voor zowel klanten als leveranciers, was het een harde voorwaarde om een technisch georienteerde partner te vinden die bekend is met zowel elektronica als het EMC vakgebied. Ik ken Elincom goed van de EMC-ESD vereniging. Hun kennis van de materie en active houding geven mij alle vertrouwen dat EEMCCOIMEX in goede handen is terecht gekomen".

 

Foto van de aandelenoverdracht op 14 september 2018.
Van links naar rechts:
- Hans Zijlstra, commercieel directeur / eigenaar Elincom electronics B.V.
- Danny Langbroek, algemeen directeur / eigenaar Elincom electronics B.V.
- Maria Naus, financieel directeur / eigenaar EEMC B.V.
- Michiel Wubs, product manager / eigenaar Elincom electronics B.V.
- Antoon Naus, algemeen directeur / eigenaar EEMC B.V.

 
 
- Over EEMCCOIMEX:


Het in 1977 opgericht EEMCCOIMEX is een gespecialiseerde distributeur van componenten en materialen voor EMC shielding, thermische interface materialen, EMC test- en meetapparatuur en analyse software voor het berekenen van elektromagnetische velden. Het bedrijf telt drie medewerkers. De componenten vinden hun weg naar elektronica apparatuur voor de hightech machinebouw en ook ruimtevaart- en defensietoepassingen.

www.eemc.nl

 

- Over Elincom electronics:


Elincom bestaat sinds 1975 en is een gespecialiseerde distributeur van componenten en systemen voor de industriële elektronica, industriële automatisering en aan designers van ledverlichting. Elincom telt 15 medewerkers en belevert meer dan 800 klanten in de BeNeLux.

www.elincom.nl

 

Voor vragen over de overname; 010-264 0270 of info@elincom.nl

 

English version

 

 

Afbeeldingsresultaat voor eemccoimex

 

EMC specialist EEMCCOIMEX and Elincom become sisters

 
 
The mother company of Elincom electronics from Capelle aan den IJssel, takes over EEMCCOIMEX from Lelystad. The acquisition enables Elincom to further present itself, as a specialized technical distributor in components for industrial electronics and industrial automation.
 
This acquisition combines forces and offers growth opportunities
 
Danny Langbroek, managing director of Elincom:
"EEMCCOIMEX complements Elincom in a niche market that is becoming increasingly important. The rising frequencies in combination with decreasing supply voltages mean a lot for critical hardware designs of electronics. There we see a huge need for the products and knowledge of EEMCCOIMEX on EMC shielding ".
 
Elincom and EEMCCOIMEX will continue to exist as two entities (separates companies), but will work from the Elincom site.
Both companies distribute technical components targeting OEM companies building electronic equipment and high end machines. The way of working is similar; the technical knowledge together with the behavior of the components in an application, are leading.
 
Antoon Naus, the former director-owner, was looking for a successor to continue his business for reasons of age:
"In order to guarantee the continuity of EEMCCOIMEX, for both customers and suppliers, it was a firm condition to find a technically oriented partner, with knowledge of both electronics as well as EMC shielding. I know Elincom well from the EMC-ESD association. Their technical knowledge and their active attitude gives me every confidence that EEMCCOIMEX has ended up in good hands ".
 
   
 

About the image: the transfer of the shares on September 14, 2018.
From left to right:
- Hans Zijlstra, commercial director / owner Elincom electronics B.V.
- Danny Langbroek, director / owner Elincom electronics B.V.
- Maria Naus, financial director / ownerEEMC B.V.
- Michiel Wubs, product manager / ownerElincom electronics B.V.
- Antoon Naus, director / owner EEMC B.V.

 
 
- About EEMCCOIMEX:
 
Founded in 1977, EEMCCOIMEX is a specialized technical distributor of components and materials for EMC shielding, thermal interface materials, EMC test and measurement equipment and analysis software for the calculation of electromagnetic fields.
The company has three employees. The components find their way to manufacturers of electronics equipment, high-tech machines, particularly space and defense applications.
www.eemc.nl
 
 
- About Elincom electronics:
 
Elincom electronics is existing since 1975 and is a specialized distributor of components and systems for industrial electronics, industrial automation and LED lighting.
Elincom has 15 employees and serves over 800 customers throughout the Benelux.

Contactgegevens

Elincom electronics BV

Klaverbaan 101
2908 KD Capelle aan den IJssel
Nederland
 

T: +31-(0)10- 26 40 270
 

info@elincom.nl

www.elincom.nl